Dr. Blaskó György | belgyógyász Belgyógyász Professzor | Corvin Medical | Budapest VIII. ker. | Orvos Ajánló

Orvos | Ajánló > Belgyógyász magánrendelők

Dr. Blaskó György - Corvin Medical Orvosi Központ

1082 Budapest, Üllői út 44 I em. 2.

Bemutatkozás
Belgyógyász professzor, az orvostudomány doktora, egyetemi tanár

Szakmai önéletrajz

Születési idő, hely: 1947. nov. 2. Budapest


1954-1962: Palóczy László Általános Iskola, Miskolc
1962-1966: Középiskola: Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
1966-1972: Semmelweis Orvostudományi Egyetem, általános orvosi Kar
1968-1972: Egyetemi tanulmányok alatt: tudományos diákköri munka a
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Orvosi Vegytani Intézetében.
1972: diploma (summa cum laude), SOTE ÁOK, száma: 54/1972

Munkahelyek:

1972-1990: Orvostovábbképző Egyetem, I. Belgyógyászati Klinika:
1972-1975: tudományos segédmunkatárs,
1975-1982: tudományos munkatárs,
1982-1990: tudományos főmunkatárs,
Főv. Önkormányzat Szent Imre Kórház I. Belosztály
1990-1994: 1990-1994; főorvos, ov.h., a klinikai farmakológiai
részleg vezetője
Chinoin Gyógyszer-, és Vegyészeti Termékek Gyára Rt., a Sanofi csoport tagja
1994-l998: 1994-1998: orvosi marketing vezető
1998-1999: orvosigazgató
1999-2005: Sanofi-Synthelabo Rt. Magyarország
orvosigazgató
2005 – 2005 dec.31: Sanofi-Aventis Rt. Magyarország
orvosigazgató
2000-2005: további jogviszonyú tanácsadóként, megbízás alapján vezettem a Debreceni
Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerészeti karán a
Gyógyszerügyi Szervezés és Management tanszéket.
2006- jelenleg: el_ször tanszékvezet_ docensként, majd 2007 febr. 1-t_l nyilvános rendes
egyetemi tanár ugyaitt .

Szakvizsgák:

1978 február: belgyógyászat, száma:190/1978
1982 február: klinikai farmakológia, száma: 78/1982
1989 február: gastroenterologia, száma: 74/1989
2003. április: “Agyérbetegségek specialistája” (honoris causa)

Tudományos fokozat:
1982: orvostudomány kandidátusa
oklevél száma: 9205, kelte: 1982. febr. 5.
1994: orvostudomány doktora
oklevél száma: 3294, kelte: 1995. jan 18.
A disszertáció cime: "Vérlemezke összecsapzódást gátló vegyületek
szerkezet-hatás összefüggései és klinikai vizsgálata"
1990: c. egyetemi docens (Orvostovábbképző Egyetem)
1996: habilitatio: belgyógyászat : med. habil. (Budapest )
(Semmelweis Orvostudományi Egyetem)
oklevél száma: 109, kelte: 1996. márc. 18.
2

Publikációk: angol nyelven megjelent cikk: 76
magyar " " : 73
könyv magyar nyelven : 2
könyvfejezetek angolul : 10
könyvfejezetek magyarul: 19
Összesen: 151 közlemény
Az idézetek száma:
1974-1998: cca: 540
Összesitett impact" " :1996-ban:107,413 1999-ben: 102,035
Nyelvismeret: angol, német
Kitüntetés: Batthányi-Strattmann emlékérem 1998
MTESZ szakértői eng.: száma: 6/1994
European Comission szakért_i eng. szám: EE19981A25274
Tanulmányút: 1983-1984: All India Institute of Medical Sciences, Dept. Biochemistry, Dept.
Internal Medicine, New Delhi, India. (18 hónap)
Ezen kívül számos pá rnapos-pár hetes továbbképzés: fels_vezet_ képzésen, marketing
tanfolyamokon, ETRO tanfolyamokon, stb.

Bizottsági tagság:

1990-2000: Az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) Gyógyszerfejlesztési
Albizottság
1999-től:A Medicus Universalis c. folyóirat szerkesztőbizottsága
Rendszeres bírálója vagyok a Thrombosis és Haemostasis c. folyóratnak
2006 – jelenleg: az ETT Klinikai Farmakológiai és Etikai Bizottságának tagja,
valamint az ETT ECRIN-Bizottságának (European Clinical Research
Investigations Network) elnöke
Szakértői tevékenység:
1989-1994:Gyógyszerkutató Intézet Orvosi Osztályának
1991-1994: Népjóléti Minisztérium DRG ellen_rző Bizottság
1986-1994: Biorex Kutató-Fejlesztő Rt.
1992-1995: Társadalombiztositási Főigazgatóság, Egészségpolitikai Főosztály
1995-1998: Népjóléti Minisztérium helyettes államtitkárának
1996-2000: MTA Akadémiai Kutatási Bizottság szakértője
1997-1998 : az Egészségügy Átalakitásának programirodája: Gyógyitás
Gyógyszertherápia Munkacsoport tagja
1996-1998 : Az NM Egészségügyi Törvény-, és Gyógyszertörvényt előkészitő
szakértői csop
1994- : az OMFB külső szakértője
1998- : a M_VEK Kft. Szakértője
2002- jelenleg is : Egészségügyi Minisztérium szakért_je
2006-tól az ETT Klinikai Farmakológiai és Etikai Bizottságának tagja
2007-t_l at ETT European Clinical Trial Instrumentation Network magyr bizottságának
3
(HECRIN) elnöke.
Találmányok, alkotások: 1975-1994: A Biorex Rt. –ben az EPASEL gyógytermék
kidolgozásában, ártalmatlansági vizsgálataiban való részvételem mellett 2 találmányban
szerepeltem..

Tudományos tevékenység:

1971-1974: A thrombin inaktiválódás szabályozása. Az emberi antithrombin-III, Xa
faktor, bovin thrombin stb. tisztitása. Részvétel annak a team-nek a munkájában, amely az első
funkcionális antithrombin-III defektust felfedezte,: ennek lett a neve Antithrombin-IIIBudapest.
Ez a munka később is folytatódott: leirtuk az Antithrombin-IIIBudapest II-t, majd hazánkban az
első Protein C és Protein S-hiányos, thrombophiliás családokat.
Eredményeinknek nagy nemzetközi visszhangja volt igen magas idézettséggel. Ezek
szolgáltatták biokémiai alátámasztását a kis-dózisu, de állandó plasmakoncentrációju
véralvadásgátlós kezelés klinikai követelményeinek.
1979-1983: Biokémiai és klinikai vizsgálatok prostacyclinnel. Önálló kutatási
tevékenységem a prostaglandin-kutatás kezdetén a prostacyclin és analógjainak
screen-vizsgálatával folytatódott. Ezen hatékony thrombocyta aggregáció-gátló anyag hatását
vizsgáltam az alvadás rendszerére és a thrombocytákra és elsőként alkalmaztuk Fázis II
vizsgálatok keretén belül az obliteráló érbetegségek kezelésére.
1983-1984: Vendégkutatóként dolgoztam Indiában a New Delhi-i All India Institute of
Medical Sciences biokémiai tanszékén.
Vizsgálataink fokuszában a myocardialis infarctus kezdetén észlelhető immunkomplexek
thrombocyta aggregációra gyakorolt hatásai álltak. Résztvettem ugyanakkor a Kardiologiai
Intézetben a fibrinolitikus kezelés laboratóriumi ellenőrzésének megszervezésében.
1984-1990: Többirányú prostaglandin -, thrombocytafunció-, és
haemostaseologiai kutatás az Orvostovábbképző Egyetemen.
Az I. Belgyógyászati Klinika Kutatólaboratóriumában - melynek 1988-1990 között vezetője
voltam - az alábbi tudományos témák irányításában, összehangolásában és kivitelezésében
vettem részt:
- az immuncomplex-indukált thrombocyta aggregáció
vizsgálata myocardiális infarctusban,
- klinikaifarmakológiai munka: a klinikán vizsgált anyagok haemostaseologiai
hatásainak vizsgálata, szakértői tevékenység a Gyógyszerkutató Intézet Orvosi Osztálya
részére: protocolok tervezése, kivitelezésük ellenőrzése,
-screen-vizsgálatok: az MTA KKKI-val kooperációban történik vegyületek
vizsgálata antiaggregációs és a vascularis prostacyclin termelésre gyakorolt hatásaikat
illetően,
- a többszörösen telitetlen zsírsavak, szervesen
inkorporált szelénvegyületek haemostaseologiai hatásainak vizsgálata,
-prostaglandin-vizsgálatok kisérletes ulcus-betegségekben és human biopsies
anyagon: a prostaglandinok és leukotriének esetleges szerepének tisztázása az
ulcus betegség létrejöttében,
- a familaris thrombophilia eseteinek kivizsgálásába való részvétel,
- klinikai farmakologiai munka ay OTE I. Belgyógyászati Klinika
4
Klinikai Farmakologiai Részlegén: részvétel Fázis I és Fázis II human
klinikai farmakologiai vizsgálatokban, farmakogenetikai
vizsgálatokban
1991. január 1-től: főorvos, az osztályvezető főorvos helyettese a Fővárosi
Önkormányzat Szent Imre Kórház I. Belgyógyászati osztályán és ugyanitt a Klinikai
Farmakologiai Részleg vezetője.
- Fázis II és Fázis III klinikai farmakologiai gyógyszervizsgálatok tervezése irányitása,
azokban valórészvétel (antihypertenzivumok, értágítók,hepatoprotectivumok stb.)
- bioequivalencia vizsgálatok tervezése, vezetése
a vizsgálatokat az OGYI auditálta és GCP-konfromnak minősitette
- A Kórház Klinikai Farmakológiai, valamint Gyógyszertherápiás Bizottságainak
elnökeként a Kórház korszerü gyógyszergazdálkodásának kidolgozását irányitottam,
- thrombosis decentrum kialakítása: a korszerü thrombosis diagnosztika bevezetése a
laboratóriumi osztállyal együttm_ködésben, a thrombocytafunkciók vizsgálata hypertonia
betegekben, valamint a PGE1 infuzió tartós értágitó hatása magyarázatának igazolása annak az
endothelin szintézisre gyakorolt hatásával
- szakkonziliáriusi tevékenység.
1994 március 1-től elvállaltam a Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek
Gyára Rt. orvosi marketing vezetői, majd
1998 junius 1-től az orvosigazgatói munkakörét.
A cégegyesülések miatt 1999-tól a Sanofi-Synthelabo Rt Magyarország, 2005.
január 1-t_l dec 31-ig a Sanofi-Aventis Rt. Magyarország orvosigazgatói munkakörét
láttam el:
- irányitottam a klinikai vizsgálatokat tervező, kivitelező és monitorozó csoportot,
- ellen_riztem az orvosi informatikai munkatársak, a tudományos propagandát végz_
orvostanácsadók, valamint a gyógyszermellékhatások figyelését végzők munkáját,
- orvosi marketing elemzések, licence-in és out szakvélemények készitését,
- felelősségem volt a cég orvosi-etikai image-ának kialakitása,
- a tudományos propagandatevékenység irányitása,
- az orvoslátogatók továbbképzése,
- szakmai kapcsolatok a hatóságokkal, szakcégekkel, szervezetekkel stb.
- a stroke, thrombophilia, thrombosis, osteoporosis, parkinsonismus, Alzheimer
kór stb. klinikai adatbázisainak felállitásának vezetése,
- a core-productok uj klinikai alkalmazására irányuló klinikai kutatások, Fázis III/IV-,
valamint bioequivalencia vizsgálatok tervezése és irányitása,
- farmakoeconomiai értékelések végzése, menedzselése
- részvétel a Cég döntéshozatali folyamataiban, portfolio kialakításában
2006 január 1-t_l :A Debreceni Egyetem Egészségtudományi Centrum Gyógyszerészeti
Intézete Gyógyszerügyi Managem,ent és Szervezés Tanszékének vezetését látom el:
egyetemi tanár: 2007 február 1 óta.
2006 jan. 1-t_l- jelenleg is : társult partner és egészségügyi szakért_ a Capitol Consulting
menedzsment tanácsadó cégnél
2007 jan. 1. –t_l a Gyógyszerész Továbbképzés c. lap f_szerkszt_je
a Magyar Orvos c. lap szakmai tanácsadó testületének vezet_je.
Tagság tudományos társaságokban:
- International Society on Thrombosis and Haemostasis, (1979-jelenleg is)
- Danubean League against Thrombosis and Bleeding Disorders, (1974-1998)
- The New York Academy of Sciences (1993-95)
- American Heart Association (1999-2003)
5
- Amer. Association for the Advancement of Science(1995)
- Magyar Farmakológiai Társaság, (jelenleg is)
- Magyar Haematologiai Társaság, “ “
- Magyar Biokémiai Egyesület, “ “
- Magyar Belgyógyász Társaság, “ “
- Magyar Angiologiai Társaság.
- Magyar Stroke Társaság “ “
- Magyar Onkológiai Társaság “ “
- Magyar Hypertonia Társaság “ “
1997-2001: A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság elnöke
2001-2005: ugyanezen társaság titkára, jelenleg vezet_ségi tagja
-Magyar Klinikai Vizsgálók Tudományos Társasága (jelenleg is )
-Magyar Egészséggazdasági Tudományos Társaság alapító tagja “
-ISPOR (International Society on Pharmecutical Outcome Research) “
MTA köztestületi tagja, továbbá a Magyar Akkreditációs Bizottság tagja 2006-ban a
gyógyszerészképzés akkreditálásakor.


Med. habil. Dr. Blaskó György
az orvostudomány doktora
egyetemi tanárA Corvin Medical munkatársaÉrtékelés 9.4/10
6 páciens véleménye alapján
Gyorsaság, pontosság 9.7
Rendelő színvonala 9
Szakmai tudás 9.8
Tájékoztatás 9.8
Ár/minőség 8.4

Szakterületek
Belgyógyászat

Rendelési idő
Hétfő 14:00-18:00
Szerda 10:00-15:00
OrvosAjánló
Orvost, diagosztikát keres?
Vizsgálatot szeretne?
Kíváncsi a legjobb árra?

Hasonlítsa össze őket!

Hívjon mindent elintézünk Önnek!
Szolgáltatásunk ingyenes!

+36 1 490 0120
A hét minden napján
8:00 - 20:00
Online
időpont foglalás
éjjel-nappal

Dr. Blaskó György - Corvin Medical Orvosi Központ orvosi csomagjai

Belgyógyászat
Belgyógyászati szakorvosi vizsgálat
Belgyógyászat

 • Belgyógyászati szakorvosi vizsgálat
Csomag azonosító
MS-31-39
Dr. Blaskó György
15.000 Ft
Időpontot foglalok most
Belgyógyászat
Belgyógyászati kontroll vizsgálat
Belgyógyászat

 • Belgyógyászati kontroll vizsgálat
Csomag azonosító
MS-31-47
Dr. Blaskó György
10.000 Ft
Időpontot foglalok most
Belgyógyászat
Belgyógyászat - laborleletek rövid konzultációja
Belgyógyászat

 • Belgyógyászat - laborleletek rövid konzultációja
Csomag azonosító
MS-31-48
Dr. Blaskó György
3.000 Ft
Időpontot foglalok most
Belgyógyászat
Belgyógyászat - EKG diagnosztika
Belgyógyászat

 • Belgyógyászat - EKG diagnosztika (nyugalmi)
Csomag azonosító
MS-31-49
Dr. Blaskó György
5.000 Ft
Időpontot foglalok most
Belgyógyászat
Belgyógyászat - Injekció beadása
Belgyógyászat

 • Belgyógyászat - Injekció beadása

Injekció intramuscularis subcutan 2 800 Ft
Injekció vénába 2 800 Ft
Infúziós kezelés+gyógyszerköltség/alkalom 10 000 Ft
Infúziós kezelés 5 alkalom+gyógyszerköltség 31 500 Ft
Infúziós kezelés 10 alkalom+gyógyszerköltség 59 500 Ft
Csomag azonosító
MS-31-51
Dr. Blaskó György
2.800 Ft
Időpontot foglalok most
Belgyógyászat
Belgyógyászati szakorvosi vizsgálat fizikális vizsgálattal- Dr. Székely ...
Belgyógyászat

 • Belgyógyászati szakorvosi vizsgálat fizikális vizsgálattal
Prof. Dr. Blasó György belgyógyász professzor
Csomag azonosító
MS-32-51
Dr. Blaskó György
16.000 Ft
Időpontot foglalok most
Gasztroenterológia
Gasztroenterológiai vizsgálat - Dr. Brenda Zsolt
Gasztroenterológia

 • Gasztroenterológiai vizsgálat - Dr. Brenda Zsolt
Csomag azonosító
MS-32-48
Dr. Blaskó György
15.000 Ft
Időpontot foglalok most
Gasztroenterológia
Gasztroenterológiai vizsgálat - Dr. Székely György
Gasztroenterológia
 • Gasztroenterológiai vizsgálat - Dr. Székely György
Csomag azonosító
MS-32-72
Dr. Blaskó György
15.000 Ft
Időpontot foglalok most

1082 Budapest, Üllői út 44 I em. 2.

Térkép

Dr. Blaskó György szolgáltatásai

A klinikán az alábbi vizsgálatokat végzem:

 • Mint a thrombosis és a véralvadási zavarok szakembere, kivizsgálásokat végzek a fiatal, familiárisan halmozott thrombosisok etiológiájának tisztázása érdekében. Felvállaljuk a thrombosis és a pulmonalis embolia antikoaguláns kezelését, a thrombofiliával szövődött terhességek antikoaguláns profilaxisát, az un. új tipusú antikoaguláns kezelések bevezetését és fenntartását.
 • Az igényeknek megfelelően általános belgyógyászati kivizsgálás végzése
 • Endoscopos beavatkozások előtt belgyógyászati vizsgálatok végzése
 • Műtét előtti kivizsgálások végzése.

Beszélt nyelvek

 • angol

Egészségpénztárak

Dimenzió Egészségpénztár
Életút Egészségpénztár
Generali Egészségpénztár
Honvéd Egészségpénztár
Medicína EÜ pénztár
MKB Egészségpénztár
OTP Egészségpénztár
PRÉMIUM Egészségpénztár
Tempo Egészségpénztár
Vitamin Egészségpénztár

Fizetési lehetőség

Készpénz